Princip hry

O holandském billiardu

Holandský billiard (v zahraničí se můžeme setkat s názvy Jakkolo či Sjoelen) je přes 400 let stará hra pocházející - jak její český název napovídá - z Nizozemí. V roce 1920 se z něho stala oficiální sportovní disciplína. Zatímco v České republice existují 2 kluby (listopad 2013), v Nizozemí jich mají více než stovku a údajně přes 60 000 hráčů. Každoročně se v této hře pořádá mistrovství světa.

Základní principy hry

Holandský billiard se hraje na 2 metry dlouhém stole. Hráč má k dispozici 30 dřevěných puků (disků), které se snaží rovnoměrně trefovat do 4 přihrádek na konci stolu. Puky, které se nedostanou do žádné z přihrádek, hráč sebere a hraje s nimi stejným způsobem v dalším kole. Poté opět neumístěné puky sebere a pokračuje posledním, třetím kolem. Na turnajích se někdy můžeme setkat i se hrou s 20-ti puky na 2 kola.

Po odehrání všech kol se spočítají body. Každá přihrádka má své bodové ohodnocení (1 - 4 body). Hráči se však nesnaží mířit pouze na 4-bodovou přihrádku, nýbrž umisťovat puky rovnoměrně. Získávají tak totiž více bodů. Výpočet bude nejlepší si ukázat na příkladu:

Bodování v holandském billiardu

Na fotografii vidíme 1 puk v 2-bodové přihrádce, 1 v 3-bodové (všimněte si, že je v ní částečně i druhý puk, protože se však do ní nevešel celým objemem, tak se nepočítá), 4 v 4-bodové a 3 v 1-bodové. Minimální počet puků, který hráč umístil do každé přihrádky, je 1. Za ně získává 20 bodů (kdyby minimální počet puků v každé přihrádce byl 2, počítalo by se 2 x 20 bodů, při třech 3 x 20 bodů atd.). Za ty ostatní dostane tolik bodů, kolik je uvedeno na přihrádce - takže 12 bodů za 3 další puky ve 4-bodové přihrádce a 2 body za 2 puky navíc v 1-bodové přihrádce. Celkem tedy 20 + 12 + 2 = 34 bodů.

Techniku, pomocí které se puky umisťují, bude nejlépší si prohlédnout na videu na úvodní stránce.